Latest Posts

Abstrak Makalah: PERANAN MEMORI DALAM TRADISI LISAN BERBENTUK MANTERA RITUAL DALAM PERSEMBAHAN MAK YONG

Oleh:  Haron Daud Abstrak Tradisi lisan pada umumnya terdiri daripada dua iaitu yang “bersuara” dan “tidak bersuara.” Dalam konteks ini tradisi lisan yang bersuara termasuklah mantera yang dibaca, manakala tradisi …